Børnehospiceforeningen ønsker …

At skabe fokus

Børnehospiceforeningen ønsker at skabe fokus på børnenes vilkår indenfor det palliative behandlingstilbud. Børn og unge med livstruende eller livsforkortende sygdom kan under ingen omstændigheder sammenlignes med små voksne og den palliative indsats på dette område kræver derfor særlige tiltag. I Danmark findes der på tidspunkt ingen palliative tiltag målrettet for børn. Hospicepladser og palliative teams er kun til voksne patienter. Børnene bliver heller ikke nævnt i de ”Faglige retningslinjer for den palliative indsats – omsorg for alvorlig syge og døende”, fra 1999. Sundhedsstyrelsen oplyser, at der dør årlig omkring 400 børn i Danmark. Heraf sker halvdelen af dødsfaldende indenfor det første leveår, 60-70 børn dør i ulykker og den resterende gruppe af børn dør af forskellige sygdomme. Omkring 200 børn får hvert år konstateret kræft og skal efterfølgende igennem et både fysisk og psykisk hårdt behandlingsforløb.

At skabe rammer

Børnehospiceforeningen ønsker at etablere et refugium efter tysk og engelsk forbillede, hvor børn med livstruende sygdom og deres nærmeste tilbydes et pusterum i en belastet hverdag. Et sted hvor de trygt kan opholde sig og være i svære perioder. Et sted hvor familien vil modtage al den omsorg, pleje, støtte og aflastning de har brug for i denne svære periode.

At trække viden til Danmark

Børnehospiceforeningen ønsker, at trække relevant viden til Danmark indenfor pædiatrisk palliation. I andre europæiske lande forskes der intenst på dette område. F. eks har Tyskland indrettet et forskningscenter for pædiatrisk palliation, Deutsches Kinderschmerzzentrum, og der afholdes jævnligt fagkongresser rundt om i verden. Det ville derfor være naturligt at hente denne viden til Danmark og bruge den konstruktiv til gavn for de danske børn

 


Bliv medlem!

Ønsker du også et børnehospice i Danmark, så bliv medlem og støt foreningens arbejde!
Klik her!